DUYURULAR
X

Yabancı Öğrenci Yükseköğrenim Ücreti İndirim Desteği Başvuruları

11-09-2021

Fakültemize kayıtlı olan yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrencilerimiz; 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yaptıran (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) yabancı uyruklu öğrenci sayısının %10'unu geçmemek şartıyla, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına mahsus olmak üzere 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına ait öğrenim ücreti tutarından maksimum %90 oranında öğrenim ücreti indirimi desteği sağlanacaktır.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılından önce öğrenim ücreti indirim desteğinden yararlanan öğrenciler de dahil olmak üzere, Fakültemize kayıtlı yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenciler (Hazırlık Sınıfları ve 1'inci Sınıflar hariç) 2'nci sınıftan itibaren başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak; şehit ve gazi çocukları, yetiştirme yurdundan gelen öğrenciler, %50'nin üzerinde engellilik raporu olan öğrenciler ile ölümünü belgelemek kaydıyla anne ve babası vefat etmiş öğrenciler puan değerlendirme kriterlerine dahil edilmeyecek olup, (Hazırlık sınıfı ve 1'inci sınıf dahil) destek başvurusunda bulunmaları halinde bu öğrencilere öncelik verilecektir.

Bu kapsamda, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına mahsus olmak üzere yabancı öğrenci yükseköğrenim ücreti indirim desteği için "Yabancı Öğrenci Yükseköğrenim Ücreti İndirim Desteği Yönergesi" esasları doğrultusunda başvuruda bulunacak öğrencilerimizin 16 Eylül 2021 tarihi mesai bitimine kadar Yönergede yer alan “Muhtelif Bilgi – Gerekli Evraklar (Ek -2)” form ve diğer belgelerini Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine şahsen getirmeleri gerekmektedir.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yükseköğrenim Ücreti İndirim Desteği Yönergesi için tıklayın...